5. ročník NIV

Konference na téma neinvazivní ventilace

12. - 13. 5. 2022

Hotel MAXIMUS RESORT, Brno

Srdečně Vás zveme na 5. ročník vzdělávací konference na téma: Neinvazivní ventilace

Konference se uskuteční ve dnech 12. – 13. 5. 2022 v hotelu Maximus Resort, Brno, Česká republika. Během dvou květnových dnů Vás čeká mnoho zajímavých přednášek a workshopů. Jako stručnou ochutnávku z odborného programu bychom rádi zmínili:

  • novinky v oblasti neinvazivní ventilace u pacientů s CHOPN a NMD,
  • nové technologie a trendy pro aplikaci NIV u dětských i dospělých pacientů s využitím telemetrie,
  • rozsáhlý praktický workshop zaměřený na použití NIV techniky a vhodného příslušenství.

 

Tato a další zajímavá témata Vám představí renomovaní domácí i zahraniční řečníci.

Partner podujetí:

Odborný garant:

MUDr. Jana Vyskočilová

Česká společnost pro výzkum spánku
a spánkovou medicínu, z. s

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Místo konání

Hotel Maximus Resort
Hrázní 327/4a, 635 00 Brno

www.maximus-resort.cz

Ubytování je zajištěno v hotelu Maximus Resort v jedno a dvojlůžkových pokojích. Po skončení odborného programu bude účastníkům konference předáno potvrzení o účasti s adekvátním počtem CME kreditů.

Informace pro účastníky

Příjezd do hotelu

Čtvrtek 12. 5. 2022 do 10:30 hod.

Předpokládaný konec programu

Pátek 13. 5. 2022 do 14:00 hod.

Akce je bez registračního poplatku.

Potřebujete-li jakékoliv informace k organizaci kongresu, prosím kontaktujte hlavního organizátora na emailové adrese: kongres@tajpan.com

Informácia pre účastníkov zo Slovenskej republiky

Po skončení odborného podujatia vám bude vystavené pot­vrdenie o nepeňažnom príjme. Výška nepeňažného plnenia spojeného s vašou účasťou podliehajúcou zrážkovej dani podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bude tvorená sumou za ubytovanie (výška zohľadňuje cenu za izbu, tzn. v prípade dvojlôžkovej izby sa výška NP na osobu = cena izby/2 ).